اخبار نمایندگان مجلس و شوراها و خبرگان و تخصصی سیاسی

اعتصاب روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

درخواست رسیدگی مجوز سایت درد نیوز و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

موضوع : (مجوز سایت درد نیوز  من dardnews.ir بدهید )اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

همانندعهد  پهلوی چون  معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نمی خواهدد مجوز بدهد بنا بدستور سازمان نانوشته  یكبار  رد درخواست مجوز درد نیوز را بعلت واهی رد می كند رفع نقض من در آوردی  را حل كردم  و باری دیگر  اعلام شد بارها تهران رفتم تلفنی جواب نمی دهند  گفتند فتوكپی رنگی نیست در سایت  و  فتوكپی  و تمام دستورات ایشان را عمل كردم  .... و یك كارت ملی رنگی در ژرونده سایت گذشتم  .... با كما تعجب  باز  پرونده مرا رد كردند  كارشناس  خانم عظیمی  دیگر چون  بهانه ای قاجاری  و پهلوی نداشتند بر پرونده بگذارنند   بعداز ماهها پی گیریی گفتند   چون مشخصات را باید دوباره ثبت می كردی  گفتم در سایت ننوشتید  و بمن گفتید  فقط  كپی كارت ملی را بگذارم كافیه   خلاصه  با اینكه در رد  پرونده خودشان دلیل ندارنند  قیچی و پارچه دست ایشان است   ...  دیگر تعارف دارنند  نمی خواهند همانند  پرونده هفته نامه بمن اعلام كنند  بعلل و دستور وزارت خانه و سازمان نا نوشته نمی توانیم  مجوز بدهیم  اگر  مجوز نمی خواهید بمن بدیهد بنا بدستور  رك  نامه رسمی كتبی بدهید  بدستور سازمان نا نوشته  به شما مجوز نمی دهیم  همانند  پرونده هفته نامه آبادگران شمال در سال 1390  چرا بدروغ  مارك می گذرید ....  من كه پرونده ام تكمیل است  شما مقصر هستید  لطفا بمن كتبا ابلاغ كنید بنا بدستور سازمان نا نوشته  شما صلاحیت ندارید   من وقتی  فتو كپی كارت ملی  ام از روی اصل اسكن شده   واقعا خجالت نمی كشید   می نویسید  كپی كارت ملی رنگی نیست  فردا  جواب  خدا را چه می خواهید بدهید   فقط بروید پرونده مرا نگاه كنید می فهیمد   پرونده من بنا بدستور سازمان نانوشته  رد شده نه كارت ملی  آنهم كه دروغ است ...  بمن كارشناس  گفت از صفر  درخواست بده رفتم  در سایت سامانه وزارت ارشاد  ثبت نام دوباره كنم   اعلام شد  شماره ملی تكراری است به پشتبانی  مراجعه شود   ...  شماره پشتبانی نیست  وقتی به معاونت مطبوعاتی زنگ می زنی  كسی گوشی اداره را بر نمی دارد  و مراجعه حضوری می كنی  كسی تحویلت نمی گیرد  ...   فقط  می گوییم مرد باشید  مستقیم بگویید بنا به دستور سازمان نانوشته  نمی توانید  مجوز سایت دردنیوز مرا از 1379 فعالیت می كند بدهید ( دهها بار فیلتر كردید ) من  همین نامه بدهید  صلاحیت ندارم كافی است .

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )

این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .

درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادو حتی جلوی  صدور حكم شهادت پدر جانباز 65درصد بسیجی من گرفتند . (1359 تا1362 بسیج رزمنده دواطلب در جبهه بود و جانباز كار افتاده شده بود و سال 1388 برز اثر جانبازی در بیمارستان بعداز سالها وفات یافت ) تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

مشروح درخواست :

1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است

 واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد … به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد      astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/       dardnews.ir

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اخبار نمایندگان مجلس
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فراز و فرودهای مجلس نهم؛ موافقانی که مخالف شدند

برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه 1390 از آن جهت حایز اهمیت بود که نخستین انتخابات سراسری پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری 1388 به شمار می رفت و البته تاثیر پذیرفته از فضای آن روزها؛ و همانگونه که انتظار می رفت اکثریت مطلق کرسی های مجلس نهم به جریان اصولگرایی رسید.
حضور کمرنگ رقبا موجب شد تا اصولگرایان با تابلوها و لیست های متعددی قد علم کنند و از این رو گروه ها و احزاب اصولگرایی همچون جبهه پایداری، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جبهه متحد اصولگرایان و جبهه ایستادگی هر کدام سهمی از این مجلس گرفتند.
مجلس نهم که میراث دار مجالس اصولگرای هفتم و هشتم بود، در رویارویی با دولت های هم دوره خود گوی سبقت را از اسلافش ربود؛ تنش با رئیس و معاون اول دولت برآمده از حمایت اصولگرایان که ریشه در اتفاقاتی چون خانه نشینی محمود احمدی نژاد و یا سوال از وی به عنوان رئیس جمهوری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی داشت، تنها بخشی از روزهای پر حادثه این مجلس بود.
نوشتار زیر اشاره ای به برخی اتفاقاتی است که در مجلس نهم رخ داد:

**یکشنبه سیاه مجلس
نخستین چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از یک سال از استقرار مجلس جدید یعنی در 15 بهمن ماه سال 91 و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت.
نمایندگان استیضاح کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و می بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پا در میانی چهره هایی چون غلامعلی حدادعادل رییس فراکسیون اصولگرایان برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد.
ریاست بر سازمان تامین اجتماعی از آن جهت اهمیت داشت که این نهاد بیمه گر بخاطر مالکیت بسیاری از شرکت ها، بنگاه ها و کارخانجات اقتصادی بزرگ که دولت بابت بدهی های خود به این سازمان واگذار کرده بود، امروز یکی از هلدینگ های مهم اقتصادی در کشور به شمار می رود.
در جلسه استیضاح که با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهوری صورت گرفت، پس از اظهار نظر موافقان استیضاح و دفاعیات وزیر کار مبنی بر بی گناهی مرتضوی و نظر مثبت وزیر وقت اطلاعات درباره این انتصاب، رییس دولت دهم پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از عملکرد شیخ الاسلام پرداخت.
احمدی نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رییس مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رییس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود و از این رو، وی اقدام به خواندن سخنان رد و بدل شده میان آن دو نفر کرد.
به گفته احمدی نژاد، در این جلسه فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته است با گروه «ز» ( که بعدها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجانی و سازمان تامین اجتماعی شده و برای این کار حاضر است تا موافقت علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس و صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه را نیز کسب کند.
احمدی نژاد در سخنان خود از دخالت مجلس در کارهای اجرایی شکایت کرد و این موضوع را باعث بهم خوردن روابط قوا دانست.
وی همچنین با بیان اینکه در طی چند سال از آغاز کار دولت دهم فشارهای بسیاری را تحمل کرده است، گفت که دولت دربرابر تمامی فشارها ایستادگی کرده و از اینکه می خواست سازمان تامین اجتماعی را زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار دهد و نمایندگان با آن مخالفت کردند، لب به شکایت گشود.
اظهارات احمدی نژاد با اعتراضات نمایندگان همراه شد؛ رییس مجلس نیز در پاسخ به این ادعاهای رییس دولت دهم گفت اولاً بحثی ایشان دارند راجع به اینکه تنظیم قوا بهم خورده، آقای رئیس‌جمهور! این سلیقه شماست که یک جایی نظر شورای نگهبان را بعنوان مفسر قانون اساسی قبول ندارید.
لاریجانی ادامه داد: فرمودید بعضی مسایل سیاسی هست؛ دو، سه سال است تحت شدیدترین فشارها هستیم. مشکل اینجاست شما افرادی را بعنوان یاران خودتان انتخاب کردید، پرونده‌هایی دارند که نمی‌گذارید رسیدگی شود، فشاری نیست. از من می‌پرسید، همین مطالبی که گفتید به دادگاه می‌دادید رسیدگی کنند. مگر ما از کسی دفاع می‌کنیم؟ ما نزدیکترین فردمان هم باشد و تخلف کرده باشد، می‌گوییم رسیدگی کنند. ولی شما نمی‌گذارید رسیدگی شود، اشکال اینهاست...
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: رییس مجلس یک وظایف روشنی دارد، قوا مستقل از هم هستند، رییس مجلس را طبق قانون اساسی و قانون موظف کردند. قانون اساسی را بخوانید... شما می‌گویید چرا رییس مجلس در کار آقای مرتضوی دخالت کرده؟ رییس مجلس به مرتضوی کار ندارد. رییس مجلس می‌گوید مصوبه‌ای که شما دور زدید و این متن قانونی را لغو کردید و این سازمان را زیر نظر معاون اول بردید، خلاف قانون است. ما این را گفتیم؛ نتیجه این است که آقای شیخ‌الاسلام نمی‌ تواند بیاید اینجا بگوید مسؤولیت آن با من نیست چون دولت تخلف کرده و من هم تخلف را اعلام کردم. بنابراین زیر نظر ایشان است و ایشان باید تمکین می‌کرد و نکرده است. بنابراین این ها روشن است ما با استقلال قوه مجریه مشکلی نداریم.»
وی خاطر نشان کرد: «اما همین نفس کار را ملاحظه کنید. تهمت‌های زیادی که در این جلسه نثار بنده کرده‌اند هیچ ربطی به موضوع استیضاح نداشت و اگر من می‌خواستم مر آیین‌نامه را رعایت کنم نباید اجازه می‌دادم در این زمینه حرف بزنند. اما چون دیدم مدام می ‌گویند فیلم و بیاناتشان، بجای استیضاح آمدند راجع به رئیس مجلس صحبت کنند، گفتم بگذارید حرفهایشان را بزنند و خوب شد که حرفهایشان را زدند.»
رییس مجلس نهم با بیان این که صبح روز استیضاح از سوی معاون پارلمانی رییس جمهوری به پخش نواری درباره بستگانش در صحن مجلس تهدید شده است، گفت: «بنظر شما این یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما را به دفترش دعوت کند و بعد فیلم بگیرد. پس معلوم است برنامه داشتید مگر الان شما به اتاق های ما برای ملاقات می‌آیید ما فیلم می‌گیریم؟ من نمی‌دانم دستگاه آقای رئیس ‌جمهوری چطور است ولی ما که از کسی فیلم نمی‌گیریم.»
لاریجانی در پایان تاکید کرد: «بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشان مدام می‌گوید با آقای فاضل لاریجانی، در کشور خیلی‌ها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت دارند ما با هم ارتباطی نداریم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می‌گویید 'بگم، بگم'، در کشور 'بگم، بگم' راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند...اگر اجازه بدهید استیضاح را به رأی بگذاریم.»
احمدی‌نژاد گفت: شما باید بگذارید من جواب بدهم.
لاریجانی پاسخ داد: آقای احمدی‌نژاد! شما تهمت زدید جوابتان را دادیم دیگر حق صحبت ندارید. شما در یک جلسه علنی شئونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید، بفرمایید؛ به سلامت.
رییس مجلس سپس با تکان دادن دست، محمود احمدی نژاد را از صحن مجلس بیرون کرد و رأی گیری برای استیضاح انجام شد که براساس آن از مجموع 272 رأی ماخوذه، آراء ممتنع 24 رأی، آراء مخالف 56 رأی و آراء موافق استیضاح 192 رأی بود که در نتیجه شیخ الاسلامی از سمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عزل شد.

**حمله به لاریجانی در قم
حدود یک هفته پس از برگزاری جلسه استیضاح شیخ الاسلامی، علی لاریجانی برای سخنرانی در آیین 22 بهمن در قم به این شهر که نمایندگی مردم آن را در مجلس عهده دار است، سفر کرد.
پیش از ورود لاریجانی به شبستان حرم مطهر حضرت معصومه (س) و در مسیر راهپیمایی وی، عده ای در خیابان های اطراف حرم در حالی که پوسترهایی منقش به تصاویر رهبری و احمدی نژاد در دست داشتند، شعارهای 'زنده باد بهار' ، 'لاریجانی ، بصیرت بصیرت' ، 'رئیس بی بصیرت نمی خواهیم' سر می دادند که سبب شد لاریجانی مسیر خود را تغییر داده و به جای خیابان شهدا از خیابان چهارمردان به سمت حرم حرکت کند.
اما زمانی که لاریجانی قصد داشت سخنرانی خود را براساس متن دست نوشته ای که آماده کرده بود، ایراد کند، حدود 100 نفر پس از چند دقیقه در قالب گروه‌های 10 - 5 نفره از چند نقطه شبستان بپا خاسته و علیه وی شعار داده و به مرور به سمت تریبون حرکت کردند و حتی افرادی با پرتاب لنگه کفش و مهر نماز به سمت لاریجانی سعی در مضروب کردن وی داشتند.
در این حرکت سازماندهی شده، آنها تلاش می کردند تا با سردادن شعارهایی علیه رییس مجلس مانع سخنرانی وی شوند و در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد آشوب کنند و در حالی که اکثر مردم متحیر و ساکت نشسته بودند، در این بین افرادی از میان جماعت به مردم اشاره می‌کردند که بلند شوید و به سمت تریبون حرکت کنید!!
برخی از این افراد ، کفن هم پوشیده بودند. در مقابل، گروهی دیگر از مردم و روحانیون، مقابل آنها ایستادند و کوشیدند با سپرکردن دست هایشان در هوا، مانع از فرود آمدن مهر و کفش ها بر سر و روی خود و سخنران شوند.
لحظاتی بعد، مهاجمان خود را به مقابل جایگاه رساندند و با کنار زدن نرده ها، به سمت لاریجانی حمله کردند. برهم زنندگان سخنرانی رئیس مجلس شعار می دادند: 'خونی که در رگ ماست ، هدیه به رهبر ماست' و 'خواص بی بصیرت، مایه ننگ ملت'، لاریجانی را به داشتن بصیرت دعوت کردند.
در این وضعیت، شدت پرتاب مهر و خطر پیشروی آشوبگران به حدی بود که فرماندهی سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم اصرار می‌کرد که لاریجانی از پشت تریبون پایین بیاید، که پس از اخذ نظر محافظین و در حالی که چند نفر بر اثر اصابت مهر مجروح شده بودند، وی سخنرانی خود را قطع کرد.
لازم به توضیح است که همزمان با حرکت مذکور و هماهنگی یکی از محرکین با تلفن همراه، برخی خانم‌ها نیز در طبقه فوقانی با آقایان همراه شده و بانوان را به دادن شعار علیه لاریجانی دعوت می کردند.
لاریجانی هم برای این که اوضاع حرم بیش از پیش متشنج نشود، پس از 3 تا 4 دقیقه سخنان خود را قطع و در میان محافظانش مراسم را ترک کرد. پس از آن آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و امام جمعه موقت قم به جای لاریجانی به ایراد سخن پرداخت.
بعد از تشنج در سخنرانی لاریجانی، آشوبگران با در دست گرفتن پوسترهای احمدی نژاد به شادمانی پرداخته اند و بلافاصله بعد از این اقدام جمعی از حامیان محمود احمدی‌نژاد که در چهارراه شهدای قم پوسترهایی از وی با شعار 'زنده باد بهار' و 'تو به ما جرأت طوفان دادی' را به دست داشتند؛ به دنبال علی لاریجانی شعارهای 'لاریجانی بصیرت بصیرت' و 'رئیس بی‌ولایت نمی‌خواهیم' سر دادند.
پس از این اتفاق ناگوار، رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان فرمودند: «من مخالف هستم کسانی راه بیفتند، افراد را ضد ولایت فقیه و بی‌بصیرت معرفی کنند و علیه او صحبت کنند. من با اقدامی که در قم صورت گرفت مخالفم. من با اقدامی که در حرم امام(ره) صورت گرفت، مخالفم. بارها به مسئولان جهت جلوگیری از این وقایع تذکر داده‌ام. اگر این افراد واقعا حزب‌اللهی هستند و مومنند این کار را نکنند.»
سرانجام این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و به رغم برخی فشارها و ممانعت ها گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت و با رای مثبت 153 نماینده مجلس برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع شد.

** تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی
از میان گزارش هایی که فرصت قرائت از تریبون مجلس نهم را یافت، به جرات می توان گفت که تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مهم ترین و در عین حال اثرگذارترین گزارش تحقیق و تفحص در فضای سیاسی کشور بود که به دلیل امتناع وزیر کار از عزل مرتضوی کلید آن در مجلس زده شد.
هرچند محور اصلی این تحقیق به عملکرد دولت دهم و دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان و نیز شرکت های تابعه آن از جمله شستا به عنوان یکی از بنگاه های مهم اقتصادی کشور باز می گشت اما متن آن در 13 آذرماه 92 یعنی چند ماه بعد از استقرار دولت یازدهم به صحن مجلس رسید.
این گزارش حاکی از تضییع بیت المال در این بنگاه بزرگ اقتصادی و محروم ماندن بیمه شدگان از درآمدهای ناشی از آن و بویژه نبود مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران و مشاوران بود.
واگذاری انحصاری 138 شرکت به سورینت قشم (شرکت تحت مدیریت بابک زنجانی) آن هم با وجود اشکالات و نواقص متعدد حقوقی در متن تفاهم نامه، موافقت هیات امنا در روزهای پایانی عمر دولت دهم با پرداخت پاداش به میزان بیش از 60 میلیارد ریال به تمامی مدیران دولت نهم و دهم و نیز استخدام 500 نفر در سازمان، اختصاص کارت های هدیه با مبالغ کلان به افراد خاص از جمله کارت هدیه 500 میلیون ریالی به محمد رضا رحیمی معاون اول وقت رییس جمهوری، یک میلیارد و 500 میلیون ریال به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهوری و یک میلیارد ریال دیگر بصورت وام قرض‌الحسنه به وی از جمله این تخلفات مالی و اداری بوده است.
هرچند در مفاد این گزارش، موارد متعددی از نقض قانون و حاکمیت روابط بر ضوابط در قالب پرداخت وام های میلیاردی قرض الحسنه به افراد خاص و نیز پاداش های کلان به اعضای هیات مدیره و یا توزیع سکه، کارت هدیه یا بن خرید دیده می شود، اما جنجالی ترین بخش آن دریافت بخشی از این هدایا از سوی برخی از نمایندگان مجلس هشتم بوده است که اسامی آنان هیچگاه رسانه ای نشد.
این گزارش نیز پس از تصویب در صحن مجلس راهی قوه قضاییه شد و هنوز درباره سرنوشت آن خبری منتشر نشده است.
این رویدادهای مهم که در تقارن دوران مجلس نهم با دولت دهم شکل گرفت، نمونه هایی از تضادهای نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی است که می توان گفت به رغم حضور نمایندگان حامی احمدی نژاد در این مجلس، نشان از مخالفت طیف وسیعی از جامعه سیاسی کشور با رفتارهای رئیس دولت دهم دارد.
در عین حال از نقش و مدیریت تاثیرگذار علی لاریجانی نیز نمی توان چشم پوشی کرد و از آن به سادگی گذشت چه در دوران دولت دهم که بیشترین اصطکاک میان روسای قوا بود و چه در دولت یازدهم که نمایندگان جریانی خاص، دولت را بی نصیب از فشار و حملات جناحی خود نگذاشتند.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اخبار نمایندگان مجلس

دعوا و نزاع در کشورفقط سایش ایجاد می کند/برخی تلاش ها برای حذف نام خلیج فارس کودکانه است

تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همدلی و همگرایی در کشور باعث پیشرفت می شود، گفت: دعوا و نزاع فقط در کشور سایش ایجاد می کند . برای پیشرفت کشور باید همگرا باشیم و گرنه اگر وقت را صرف جدال های بلا وجه در کشور کنیم کفران نعمت کرده ایم.

محمد رضا خاتمی: مردم در انتخابات پیام تغییر دادند

محمد رضا خاتمی: مردم در انتخابات پیام تغییر دادند

تهران- ایرنا- یک فعال سیاسی ارشد اصلاح طلب گفت: غالب جریان اصلاح طلب بر روی ریاست آقای عارف اجماع کرده اند به ویژه شخصیت هایی که در راس این جریان هستند و به تعبیری تابلوی آن محسوب می شوند.

شهادت بدرالدین عزم نیروهای جهادی علیه رژیم‌صهیونیستی را تقویت می‌کند

شهادت بدرالدین عزم نیروهای جهادی علیه رژیم‌صهیونیستی را تقویت می‌کند

تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی به دبیر کل حزب الله لبنان در پی شهادت فرمانده ارشد نظامی حزب الله لبنان تاکید کرد: شهادت بدرالدین عزم نیروهای جهادی علیه رژیم صهیونیستی را تقویت می کند.

فراز و فرودهای مجلس نهم؛ موافقانی که مخالف شدند

فراز و فرودهای مجلس نهم؛ موافقانی که مخالف شدند

تهران- ایرنا- مجلس نهم که تنها چند روز از عمر آن باقیمانده و می رود به صفحات تاریخ جمهوری اسلامی ایران بپیوندد، روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد و توانست خود را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دوره های مجلس شورای اسلامی جای دهد.

بررسی آرا در 15 حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس ادامه دارد/تغییری در نتایج آرا نداشته ایم

بررسی آرا در 15 حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس ادامه دارد/تغییری در نتایج آرا نداشته ایم

تهران - ایرنا - دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: بررسی آرا در 15 حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد.

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده نظر خود را درباره آزمایشی بودن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام خواهند کرد.

بررسی روند اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی روند اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی روند اجرای برجام و چگونگی دستبرد آمریکا به اموال و دارایی های کشورمان را از نظر حقوقی بررسی می کنند.

حدادعادل: مستنداتی از دخالت برخی دولتی ها در انتخابات ارائه می دهم

حدادعادل: مستنداتی از دخالت برخی دولتی ها در انتخابات ارائه می دهم

تهران - ایرنا - رئیس فراکسیون اصولگریان مجلس گفت:برخی‌ها با داستان‌سرایی، خاطراتی را نقل کردند و راست و دروغ را بر هم بافتند، که مایل به پاسخگویی آنها نیستم ولی این نکته را می‌خواهم تصریح کنم که من نگفته بودم در انتخابات تقلب شده است،‌ بلکه گفته بودم برخی مسئولان دولتی در روند انتخابات دخالت کرده و امکاناتی را در اختیار یک نامزد خاص قرار می‌دهند. شواهد و نمونه‌هایی نیز دارم که تقدیم وزیر کشور خواهم کرد.

بنا به خواسته مردم به دنبال تغییر در مجلسم

بنا به خواسته مردم به دنبال تغییر در مجلسم

تهران – ایرنا – منتخب مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و شمیرانات در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مطمئنا بر اساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل می کنم زیرا اگر بخواهیم به خواست مردم بی‌اعتنا باشیم آیندگان درباره ما داوری خوبی نخواهند کرد.

مردم انتظار تغییر در ساختار مجلس را دارند/ رقابت بین لاریجانی و عارف سالم است

مردم انتظار تغییر در ساختار مجلس را دارند/ رقابت بین لاریجانی و عارف سالم است

قم- ایرنا- منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در انتخابات هفتم اسفندماه و 10 اردیبهشت ماه با رای خود نشان داده اند که دنبال تغییر در ساختار مجلس شورای اسلامی هستند.

دولت اگر فهرست مشکلات حل شده پس از برجام را منتشر کند، عده ای شرمنده می شوند

دولت اگر فهرست مشکلات حل شده پس از برجام را منتشر کند، عده ای شرمنده می شوند

قزوین-ایرنا- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر دولت فهرست مشکلاتی که بواسطه برجام در کشور حل شده را منتشر کند، عده ای که می گویند با برجام کاری صورت نگرفته باید به خاطر دروغ شان نزد خانواده خود شرمنده باشند.

عارف:تقویت بیشتر دولت و مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید مورد توجه قرار بگیرد

عارف:تقویت بیشتر دولت و مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید مورد توجه قرار بگیرد

تهران- ایرنا- محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران گفت: باید حماسه‌ای که مردم خلق کردند را حفظ کنیم و برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و داشتن دست بالا در مسائل منطقه و همچنین تقویت بیشتر دولت و مجلس برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، وحدت و انسجام را مورد توجه قرار دهیم.

عارف: حق ندارم به خواست مردم بی توجهی کنم

عارف: حق ندارم به خواست مردم بی توجهی کنم

تهران- ایرنا- منتخب اول مردم تهران با اشاره به بحث مدیریت مجلس دهم گفت: شخصا حق ندارم به خواست مردم بی توجهی کنم و مطمئنا بر اساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند، عمل می کنم.

لاریجانی، انتصاب علی‌عسگری به ریاست سازمان صداوسیما را تبریک گفت

لاریجانی، انتصاب علی‌عسگری به ریاست سازمان صداوسیما را تبریک گفت

تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، انتصاب عبدالعلی علی عسگری به ریاست سازمان صدا و سیما را تبریک گفت و از زحمات محمد سرافراز رییس قبلی این سازمان تشکر کرد.

لاریجانی: صهیونیست ها از آشفتگی در دنیای اسلام بهره می برند

لاریجانی: صهیونیست ها از آشفتگی در دنیای اسلام بهره می برند

تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت که ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از آنها و آشفتگی در دنیای اسلام ، باعث بهره گیری صیهونیست ها از این وضع آشفته شده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic