اخبار نمایندگان مجلس و شوراها و خبرگان و تخصصی سیاسی

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://retpohamp.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:50 ب.ظ

Many thanks! I appreciate this.
cialis with 2 days delivery look here cialis cheap canada cialis generique 5 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis para que sirve online cialis tadalafil cheap cialis side effects for cialis cialis venta a domicilio
http://roepoder.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:40 ق.ظ

Cheers, An abundance of knowledge!

calis cialis generic tadalafil buy buy online cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a estudios de cialis genricos click here to buy cialis cialis reviews prescription doctor cialis cialis kamagra levitra achat cialis en suisse
http://kussandhou.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:58 ب.ظ

Effectively spoken truly. .
dosagem ideal cialis generic cialis soft gels if a woman takes a mans cialis cialis sale online cialis kamagra levitra we choice free trial of cialis cialis billig dosagem ideal cialis cipla cialis online purchase once a day cialis
cheap cialis in the uk
جمعه 31 خرداد 1398 09:07 ب.ظ

Incredible many of beneficial facts.
online cialis only now cialis 20 mg how do cialis pills work cialis authentique suisse cialis online deutschland cialis sans ordonnance cialis purchasing prices on cialis 10 mg price cialis wal mart pharmacy buy original cialis
http://specestia.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:24 ق.ظ

Amazing plenty of awesome advice!
cialis diario compra viagra vs cialis vs levitra when will generic cialis be available does cialis cause gout we recommend cheapest cialis brand cialis nl cialis manufacturer coupon we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable compare prices cialis uk
http://liaridit.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:03 ب.ظ

Terrific information, Cheers!
we like it safe cheap cialis cialis ahumada cialis tablets click here cialis daily uk cialis authentique suisse comprar cialis navarr cialis 5 mg funziona enter site very cheap cialis buy original cialis cialis dosage amounts
http://etantrax.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

You explained this terrifically!
cialis from canada side effects of cialis cialis ahumada pastillas cialis y alcoho cialis qualitat we recommend cialis info tadalafil 10 mg sublingual cialis online only now cialis for sale in us buy generic cialis
interactions for cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

You stated it effectively!
cialis generico en mexico wow cialis 20 cialis super kamagra effetti del cialis generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg uk low cost cialis 20mg rx cialis para comprar buy cialis sample pack only here cialis pills
http://staludkal.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:30 ب.ظ

You actually stated this wonderfully!
cialis italia gratis we choice free trial of cialis cialis professional yohimbe cialis generika in deutschland kaufen opinioni cialis generico cialis online holland cialis dosage 5 mg cialis coupon printable dose size of cialis cialis 5 mg schweiz
http://boarefcast.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:57 ق.ظ

Useful information. Thanks a lot.
cialis generic generic cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis for daily use weblink price cialis we choice free trial of cialis generic cialis levitra estudios de cialis genricos cialis qualitat order a sample of cialis
http://anecor.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:29 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
tarif cialis france price cialis best prices for cialis 50mg cialis cost cialis in sconto cialis generico en mexico tadalafil generic buy cialis online cialis super acti venta cialis en espaa
http://paikuzbay.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:02 ق.ظ

You've made the point!
cialis generic tadalafil buy compare prices cialis uk we choice free trial of cialis warnings for cialis cheap cialis cialis soft tabs for sale tadalafil cialis sans ordonnance cialis pills in singapore female cialis no prescription
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

Regards. Numerous tips.

if a woman takes a mans cialis cialis billig prices on cialis 10 mg sublingual cialis online overnight cialis tadalafil cialis online holland i recommend cialis generico cialis qualitat cialis daily reviews cialis daily
http://mocorhams.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:33 ب.ظ

Regards! I enjoy it!
dose size of cialis 200 cialis coupon cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis cialis e hiv cialis online deutschland cialis 20mg prix en pharmacie cialis from canada cialis prices cialis en 24 hora
Cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:07 ق.ظ

Seriously loads of excellent facts.
cialis for daily use preis cialis 20mg schweiz cost of cialis cvs cialis canadian drugs achat cialis en europe cialis daily cialis qualitat cialis pas cher paris cialis generika in deutschland kaufen cialis soft tabs for sale
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Wow lots of fantastic info.
tesco price cialis cialis dosage recommendations buy cialis sample pack achat cialis en itali cialis generico postepay cialis uk next day cialis prezzo al pubblico cialis per paypa cilas cialis baratos compran uk
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

Whoa a good deal of good advice!
free cialis dosagem ideal cialis cialis without a doctor's prescription generic cialis 20mg tablets cialis tablets australia cialis canada cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet cialis venta a domicilio prezzo di cialis in bulgaria
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

Truly tons of awesome knowledge!
cialis diario compra cialis uk we choice free trial of cialis cialis farmacias guadalajara cialis online holland tadalafil tablets dosagem ideal cialis estudios de cialis genricos weblink price cialis venta de cialis canada
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 12:33 ق.ظ

Very well expressed without a doubt! !
drugs for sale in uk canadian pharmacy king prescriptions from canada without canadian medications by mail northwest pharmacies mail order online pharmacies mexico canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy times online pharmacies of canada canada medication list
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 08:15 ق.ظ

You made your point!
buy generic cialis recommended site cialis kanada ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg scheda tecnica india cialis 100mg cost cialis 5 mg cialis et insomni how to purchase cialis on line cialis vs viagra the best site cialis tablets
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:06 ب.ظ

Cheers! A good amount of information.

cialis mit grapefruitsaft wow look it cialis mexico cialis free trial generic cialis at walmart effetti del cialis cialis vs viagra cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis manufacturer coupon cialis prices
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Kudos! Lots of material.

cialis qualitat buy cialis online how do cialis pills work cialis generico in farmacia generic cialis pro does cialis cause gout 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil generic tadalafil cialis lilly tadalafi
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:12 ب.ظ

Info very well utilized!!
buy cialis uk no prescription cialis dosage recommendations generic low dose cialis cialis therapie price cialis per pill the best site cialis tablets cialis coupon look here cialis cheap canada venta de cialis canada cialis online napol
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:54 ق.ظ

Useful stuff. Appreciate it.
cialis tablets australia online prescriptions cialis generico cialis mexico usa cialis online generic cialis tadalafil buy cialis online cheapest cialis generico en mexico costo in farmacia cialis cialis from canada cialis coupon
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 05:51 ب.ظ

You said it nicely..
tadalafil cialis side effects dangers tarif cialis france low dose cialis blood pressure cialis professional from usa buy cialis online cheapest cialis 20mg cialis free trial cialis professional yohimbe cialis pas cher paris
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 05:35 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis from canada best generic drugs cialis estudios de cialis genricos tadalafil 5mg cialis daily reviews cialis prices in england prix cialis once a da cialis price in bangalore cialis ahumada cialis usa cost
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:19 ب.ظ

With thanks, I value it!
buy cialis if a woman takes a mans cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg generic cialis soft gels online cialis cialis 5mg viagra or cialis dosagem ideal cialis how to buy cialis online usa
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
click now cialis from canada tadalafil 5mg achat cialis en europe we like it safe cheap cialis calis purchase once a day cialis cialis uk next day how do cialis pills work buy cialis cheap 10 mg buy cialis uk no prescription
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Whoa all kinds of valuable information!
legalidad de comprar cialis comprar cialis navarr generic for cialis we like it cialis price generic cialis pill online click now buy cialis brand cialis official site cialis for sale cialis 100 mg 30 tablet cialis side effects dangers
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 04:47 ق.ظ

Fantastic advice. Thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day sample opinioni cialis generico prezzo di cialis in bulgaria price cialis best cialis uk next day cialis 20mg preis cf cialis prices cialis diario compra link for you cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic